Τμήμα Ενηλίκων

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  για ηλικίες άνω των 18 ετών

Αφορά ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι εκπαιδευόμενοι ξεφεύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και μπαίνουν στον όμορφο κόσμο του θεάτρου, που τους προσφέρει   διασκέδαση και δημιουργικότατα η οποία συμβάλλει στη μείωση του άγχους και ενισχύει την ψυχική υγεία.

Φωτογραφίες απο παραστάσεις: