Χορηγοί

 

Μέγας χορηγός: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Χορηγός επικοινωνίας: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Δίεση 101,1